magic-hotel

BERGEN SJØFARTSMUSEUM

Bergens Sjøfartsmuseum presenterer norsk sjøfartshistorie og skipsfartens utvikling fra de eldste tider til i dag. Utstillingene viser gjenstander knyttet til sjømannskap, skipsmodeller av ypperste klasse, malerier og marinarkeologiske funn.